14

տարի շուկայում

81

իրականացված պրոյեկտ

253 238 մ2

իրականացված շինարարություն

Պորտֆոլիո

«Զանգեզուրի Պղնձամոլիբդենային Կոմբինատ» ՓԲԸ

 

ՀՀ, Սյունիքի մարզ, ք. Քաջարան, Լեռնագործների փ., 18 շենք

 

Շինարարական Ծավալ: 13 790 մ2

 

Աշխատանքի նկարագիր

 

Փոշեզտման ասպիրացիոն համակարգերի ներդրման և նախագծման տեխնիկական առաջադրանքի
կազմում

 

Զտման համակարգերի տեղադրման և շահագործման վերաբերյալ տեխնիկական խորհրդատվություն

 

Ասպիրացիոն սարքավորումների ներդրման արդյունքում ներքին միկրոկլիմայի ստացված
տվյալների մշակում

 

Դեպի մթնոլորտ արտանետումների մինիմալիզացման աշխատանքների նախագծման պրոցեսի
համակարգում

 

Փոշեզտման ասպիրացիոն համակարգերի սարքավորումների և կցամասերի, օդափոխիչների և
կոմպրեսորային կայանների մատակարարում

 

Փոշեզտման ասպիրացիոն համակարգերի, փոշեհավաք մետաղական գազատարների ցանցի,
մետաղական հենարանային կոնստրուկցիաների, սեղմված օդի մատակարարման համակարգի
(կոմպրեսորային կայաններ) և էլեկտրասնուցման համակարգի շինմոնտաժային աշխատանքների
իրականացում

 

Գաբրիել Սունդուկյանի անվան ազգային ակադեմիական թատրոն

 

ՀՀ, ք. Երևան, Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի 6

 

Շինարարական Ծավալ: 1 800 մ2

 

Աշխատանքի նկարագիր

 

Կաթսայատան վերակառուցում, սարքավորումների մատակարարում և մոնտաժային աշխատանքներ

 

Կաթսայատան օդափոխության և ծխագազերի հեռացման համակարգերի հաշվարկ, սարքավորումների
մատակարարում և մոնտաժային աշխատանքներ

 

«ԿԱՍԿԱԴ ՀՈԹԵԼ», D&W

 

ՀՀ, ք. Երևան, Անտառային 11/1

 

Շինարարական Ծավալ: 1 280 մ2

 

Աշխատանքի նկարագիր

 

Տեխնիկական հաշվարկներ, չափագրման աշխատանքներ

 

Ալյումինե պրոֆիլների և աքսեսուարների ներմուծում

 

Ալյումինե կոնստրուկցիաների, սահող դռների, ապակյա բազրիքների և ֆասադային
տարրերի արտադրություն, մատակարարում և տեղադրում

 

«ԹՈՒՖԵՆԿՅԱՆ ՀՈՍՊԻԹԱԼԻԹԻ» ՍՊԸ, Արենի Ուայն Հյուրանոցային Համալիր, D&W

 

ՀՀ, մարզ Վայոց Ձոր, գյուղ Արենի, 2-րդ փ.

 

Շինարարական Ծավալ: 2 968 մ2

 

Աշխատանքի նկարագիր

 

Ինժեներատեխնիկական հաշվարկներ, չափագրման աշխատանքներ

 

Ալյումինե պրոֆիլների, համալրող սարքերի և աքսեսուարների ներմուծում

 

Ալյումինե կոնստրուկցիաների, դռների, ավտոմատ շարժական դռների, լուսամուտների
և ֆասադային տարրերի արտադրություն, մատակարարում և տեղադրում

 

ԳՈՐԾԸՆԿԵՐՆԵՐ