14

տարի շուկայում

81

իրականացված պրոյեկտ

253 238 մ2

իրականացված շինարարություն

«ԱՋԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ ՎԻՐԱՎՈՐ ԶԻՆՎՈՐՆԵՐԻՆ ԵՎ ԶԻՆՎՈՐԱԿԱՆ ՀԱՇՄԱՆԴԱՄՆԵՐԻՆ» ԲՀԿ, HVAC

 

ՀՀ, ք. Երևան, Աբովյան փ. 58

 

Շինարարական Ծավալ: 4 000 մ2

 

Աշխատանքի նկարագիր

 

Օդափոխության, օդորակման և ծխագազերի հեռացման համակարգերի հաշվարկ,
սարքավորումների մատակարարում և մոնտաժային աշխատանքներ

 

Ջերմասառնամատակարարման հանգույցների տեղակայում և կարգաբերում

 

Ջեռուցման համակարգերի հաշվարկ, մատակարարում և մոնտաժային աշխատանքներ

 

Էլեկտրասնուցման հիմնական ուժային բաշխիչ վահանների մատակարարում և տեղադրում

 

Էլեկտրատեխնիկական աշխատանքների իրականացում

 

«ԱՋԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ ՎԻՐԱՎՈՐ ԶԻՆՎՈՐՆԵՐԻՆ ԵՎ ԶԻՆՎՈՐԱԿԱՆ ՀԱՇՄԱՆԴԱՄՆԵՐԻՆ» ԲՀԿ, HVAC Logo
ԳՈՐԾԸՆԿԵՐՆԵՐ