13

տարի շուկայում

81

իրականացված պրոյեկտ

253 238 մ2

իրականացված շինարարություն

Պորտֆոլիո

«ՄԵԴԻԿԱԼ ՀՈՐԻԶՈՆ» ՍՊԸ, Երկհարկանի Շինություն

 

ՀՀ, Արարատի մարզ, ք․ Մասիս, Հ․Վարդանյան փ․ 22 շենք

 

Շինարարական Ծավալ: 1 240 մ2

 

Աշխատանքի նկարագիր

 

Շենքի հիմնային նախապատրաստական աշխատանքներ

 

Հիմքի ամրանային հիմնակմախքի ձևավորում, բետոնացում և ջրամեկուսացում

 

Երկաթբետոնե կոնստրուկցիաների կառուցում

 

Հավաքովի երկաթբետոնե հեծանների մոնտաժ

 

Ջրամեկուսացում և ջրահեռացման համակարգի իրականացում

 

Աստիճանավանդակների կառուցում

 

Հարթ տանիքի կառուցում

 

Արտաքին պատերի իրականացում

 

«ԱՋԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ ՎԻՐԱՎՈՐ ԶԻՆՎՈՐՆԵՐԻՆ ԵՎ ԶԻՆՎՈՐԱԿԱՆ ՀԱՇՄԱՆԴԱՄՆԵՐԻՆ» ԲՀԿ, HVAC

 

ՀՀ, ք. Երևան, Աբովյան փ. 58

 

Շինարարական Ծավալ: 4 000 մ2

 

Աշխատանքի նկարագիր

 

Օդափոխության, օդորակման և ծխագազերի հեռացման համակարգերի հաշվարկ,
սարքավորումների մատակարարում և մոնտաժային աշխատանքներ

 

Ջերմասառնամատակարարման հանգույցների տեղակայում և կարգաբերում

 

Ջեռուցման համակարգերի հաշվարկ, մատակարարում և մոնտաժային աշխատանքներ

 

Էլեկտրասնուցման հիմնական ուժային բաշխիչ վահանների մատակարարում և տեղադրում

 

Էլեկտրատեխնիկական աշխատանքների իրականացում

 

«ԹՈՒՖԵՆԿՅԱՆ ՀՈՍՓԻԹԱԼԻԹԻ» ՍՊԸ, Արենի Ուայն Հյուրանոցային համալիր, HVAC

 

ՀՀ, մարզ Վայոց Ձոր, գյուղ Արենի, 2-րդ փ.

 

Շինարարական Ծավալ: 16 681 մ2

 

Աշխատանքի նկարագիր

 

Օդափոխության, օդորակման, ջեռուցման և ծխահեռացման համակարգերի հաշվարկ, սարքավորումների
մատակարարում և շինմոնտաժային աշխատանքներ

 

Կաթսայատան, ջերմամատակարարման (անհատական ջերմային հանգույցներ) համակարգերի հաշվարկ,
սարքավորումների մատակարարում և շինմոնտաժային աշխատանքներ

 

Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին, «Մոմավառության մատուռներ և դամբարան», HVAC

 

ՀՀ, Արմավիրի մարզ, ք. Վաղարշապատ

 

Շինարարական Ծավալ: 995 մ2

 

Աշխատանքի նկարագիր

 

Օդափոխության և օդորակման համակարգերի մատակարարում և մոնտաժային աշխատանքներ

 

Չժանգոտվող պողպատից օդատարների արտադրություն և մոնտաժային աշխատանքներ

 

ԳՈՐԾԸՆԿԵՐՆԵՐ