13

տարի շուկայում

80

իրականացված պրոյեկտ

251 998 մ2

իրականացված շինարարություն

Պորտֆոլիո

«ԱՋԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ ՎԻՐԱՎՈՐ ԶԻՆՎՈՐՆԵՐԻՆ ԵՎ ԶԻՆՎՈՐԱԿԱՆ ՀԱՇՄԱՆԴԱՄՆԵՐԻՆ» ԲՀԿ, HVAC

 

ՀՀ, ք. Երևան, Աբովյան փ. 58

 

Շինարարական Ծավալ: 4 000 մ2

 

Աշխատանքի նկարագիր

 

Օդափոխության, օդորակման և ծխագազերի հեռացման համակարգերի հաշվարկ,
սարքավորումների մատակարարում և մոնտաժային աշխատանքներ

 

Ջերմասառնամատակարարման հանգույցների տեղակայում և կարգաբերում

 

Ջեռուցման համակարգերի հաշվարկ, մատակարարում և մոնտաժային աշխատանքներ

 

Էլեկտրասնուցման հիմնական ուժային բաշխիչ վահանների մատակարարում և տեղադրում

 

Էլեկտրատեխնիկական աշխատանքների իրականացում

 

«ԹՈՒՖԵՆԿՅԱՆ ՀՈՍՓԻԹԱԼԻԹԻ» ՍՊԸ, Արենի Ուայն Հյուրանոցային համալիր, HVAC

 

ՀՀ, մարզ Վայոց Ձոր, գյուղ Արենի, 2-րդ փ.

 

Շինարարական Ծավալ: 16 681 մ2

 

Աշխատանքի նկարագիր

 

Օդափոխության, օդորակման, ջեռուցման և ծխահեռացման համակարգերի հաշվարկ, սարքավորումների
մատակարարում և շինմոնտաժային աշխատանքներ

 

Կաթսայատան, ջերմամատակարարման (անհատական ջերմային հանգույցներ) համակարգերի հաշվարկ,
սարքավորումների մատակարարում և շինմոնտաժային աշխատանքներ

 

Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին, «Մոմավառության մատուռներ և դամբարան», HVAC

 

ՀՀ, Արմավիրի մարզ, ք. Վաղարշապատ

 

Շինարարական Ծավալ: 995 մ2

 

Աշխատանքի նկարագիր

 

Օդափոխության և օդորակման համակարգերի մատակարարում և մոնտաժային աշխատանքներ

 

Չժանգոտվող պողպատից օդատարների արտադրություն և մոնտաժային աշխատանքներ

 

«Զանգեզուրի Պղնձամոլիբդենային Կոմբինատ» ՓԲԸ

 

ՀՀ, Սյունիքի մարզ, ք. Քաջարան, Լեռնագործների փ., 18 շենք

 

Շինարարական Ծավալ: 13 790 մ2

 

Աշխատանքի նկարագիր

 

Փոշեզտման ասպիրացիոն համակարգերի ներդրման և նախագծման տեխնիկական առաջադրանքի
կազմում

 

Զտման համակարգերի տեղադրման և շահագործման վերաբերյալ տեխնիկական խորհրդատվություն

 

Ասպիրացիոն սարքավորումների ներդրման արդյունքում ներքին միկրոկլիմայի ստացված
տվյալների մշակում

 

Դեպի մթնոլորտ արտանետումների մինիմալիզացման աշխատանքների նախագծման պրոցեսի
համակարգում

 

Փոշեզտման ասպիրացիոն համակարգերի սարքավորումների և կցամասերի, օդափոխիչների և
կոմպրեսորային կայանների մատակարարում

 

Փոշեզտման ասպիրացիոն համակարգերի, փոշեհավաք մետաղական գազատարների ցանցի,
մետաղական հենարանային կոնստրուկցիաների, սեղմված օդի մատակարարման համակարգի
(կոմպրեսորային կայաններ) և էլեկտրասնուցման համակարգի շինմոնտաժային աշխատանքների
իրականացում

 

ԳՈՐԾԸՆԿԵՐՆԵՐ