Պորտֆոլիո

 • «Գրանդ Քենդի» ՍՊԸ Featured image

   

  ՀՀ, ք. Երևան, Բագրատունյաց 55/11

   

  Աշխատանքի նկարագիր

   

  Օդափոխության և օդորակման համակարգի հաշվարկ

   

  Օդափոխության համակարգի մոնտաժում, ներածման-արտածման համակարգերի

   

  տեղակայում ավտոմատիզացմամբ

   

  Օդորակման, սառնամատակարարման սարքավորումների տեղակայում և

   

  կարգաբերում

   

  Հիդրավլիկ հիմնական հանգույցների և կապուղիների շինմոնտաժային աշխատանքներ

   

  Էլեկտրատեխնիկական աշխատանքների իրականացում

   

 • Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիաջին, Վեհարան Feature image

   

  ՀՀ, Արմավիրի մարզ, ք. Վաղարշապատ

   

  Աշխատանքի նկարագիր

   

   

  Շատրվանային սարքավորումների մատակարարում, տեղադրում և գործարկում

   

   

 • «Մեդիկալ Հորիզոն» ՍՊԸ Feature image

   

  ՀՀ, Արարատի մարզ, ք. Մասիս, Գործարանային փող., 22 շենք

   

  Աշխատանքի նկարագիր

   

  Օդորակման և օդափոխության համակարգերի մատակարարում և մոնտաժ GMP միջազգային ստանդարտներով

   

  Կաթսայատան սարքավորումների մատակարարում և մոնտաժ, մոդեռնիզացում և ավտոմատացում

   

  Ներքին լուսավորության հաշվարկ և նախագծում GMP միջազգային ստանդարտներով

   

  Լուսատեխնիկայի մատակարարում և մոնտաժային աշխատանքներ

   

  Օդորակման և օդափոխության համակարգերի ավտոմատացում և դիսպետչերիզացիա Modbus RTU ծրագրային հիմքով

   

  Էլեկտրատեխնիկական աշխատանքներ

   

 • «Պարկ Վիլլիջ» Հոթել Feature image

   

  ՀՀ, Կոտայքի մարզ, ք. Ծաղկաձոր, Պահլավունյաց 18/4

   

  Աշխատանքի նկարագիր

   

   

  Լուսային սարքավորումների մատակարարում և հեղինակային համակարգում

   

   

 • «Հին Նորք» բիզնես կենտրոն Feature image

   

  ՀՀ, ք. Երևան, Գ. Հովսեփյանի փ., 20 շենք

   

  Աշխատանքի նկարագիր

   

  Օդորակման և օդափոխության համակարգերի մատակարարում

   

  Ջեռուցման համակարգերի մատակարարում

   

  Կաթսայատան պարագաների և հատակային կաթսաների մատակարարում

   

   

 • «Ցեպելին Արմենիա» ՍՊԸ, պահեստային տարածքներ Feature image

   

  ՀՀ, Կոտայքի մարզ, ք. Աբովյան, 2-րդ արտադրական թաղամաս, 4 շենք

   

  Աշխատանքի նկարագիր

   

  Էլեկտրամոնտաժային աշխատանքներ

   

  Պահեստային տարածքների լուսավորության նախագծում, լուսային

   

  սարքավորումների մատակարարում և մոնտաժում

   

   

 • «Կոկա-Կոլա ՀԲՔԱ» ՓԲԸ -ի գրասենյակային տարածք Feature image

   

  ՀՀ, ք. Երևան, Ազատության պող., 3-րդ նրբանցք

   

  Աշխատանքի նկարագիր

   

   

  Գրասենյակների օդորակում, մուլտիզոնային համակարգի մատակարարում և տեղադրում

   

   

 • Առանձնատուն Աշտարակում Feature image

   

  ՀՀ, Արագածոտնի մարզ, Աշտարակի խճուղի

   

  Աշխատանքի նկարագիր

   

  Օդորակման և օդափոխության համակարգերի մատակարարում

   

  Ջեռուցման համակարգերի մատակարարում

   

  Կաթսայատան պարագաների և հատակային կաթսաների մատակարարում

   

   

 • «Ցեպելին Արմենիա» ՍՊԸ, կաթսայատան կառուցում Feature image

   

  ՀՀ, Կոտայքի մարզ, ք. Աբովյան, 2-րդ արտադրական թաղամաս, 4 շենք

   

  Աշխատանքի նկարագիր

   

  Կաթսայատան կառուցում և արտադրական տարածքների ջեռուցում

   

  Արտադրական տարածքների ջեռուցման և կաթսայատան սարքավորումների մատակարարում

   

   

 • «Կոկա-Կոլա ՀԲՔԱ» ՓԲԸ-ի սանհանգույցներ և հանդերձարաններ Feature image

   

  ՀՀ, ք. Երևան, Ազատության պող., 3-րդ նրբանցք

   

  Աշխատանքի նկարագիր

   

   

  Սանհանգույցների և հանդերձարանների օդափոխության և շինհարդարման աշխատանքներ

   

   

 • «ԹԵՂՈՒՏ» ՓԲԸ-ի հանքարդյունաբերական համայնքի ռեստորան Feature image

   

  ՀՀ, Լոռու մարզ, Թեղուտ համայնք

   

  Աշխատանքի նկարագիր

   

  Ներքին լուսավորության նախագծում

   

  Լուսային սարքավորումների մատակարարում

   

   

 • «Ինտերնեյշնլ Մասիս Տաբակ» ճաշարան Feature image

   

  ՀՀ, Արարատի մարզ, Մասիս արդյունաբերական հանգույց, Գործարանային փ., 10 շենք

   

  Աշխատանքի նկարագիր

   

   

  Օդորակման և օդափոխության համակարգերի հաշվարկ, մատակարարում և մոնտաժային աշխատանքներ

   

   

 • «Կոկա-Կոլա ՀԲՔԱ» ՓԲԸ -ի օշարակի արտադրամաս Feature image

   

  ՀՀ, ք. Երևան, Ազատության պող., 3-րդ նրբանցք

   

  Աշխատանքի նկարագիր

   

  Օդափոխության ներածման և արտածման համակարգերի մատակարարում և շինմոնտաժային աշխատանքներ

   

   

   

 • «Թուֆենկյան Պատմական Երևան» հյուրանոցային համալիր Feature image

   

  ՀՀ, ք. Երևան, Հանրապետության փ., 48 շենք

   

  Աշխատանքի նկարագիր

   

  Ճարտարապետա – ֆասադային և տարածքային լուսավորության նախագծում

   

  Լուսատեխնիկայի մատակարարում և մոնտաժային աշխատանքներ

   

   

 • Կապան քաղաքի գլխավոր հրապարակ Feature image

   

  ՀՀ, Սյունիքի մարզ, ք. Կապան

   

  Աշխատանքի նկարագիր

   

  Շատրվանային համակարգի մատակարարում և մոնտաժում

   

  Շատրվանային համակարգի ծրագրավորում և կարգաբերում

   

  Էլեկտրամոնտաժային աշխատանքներ

   

  Տարածքային լուսավորության նախագծում և հաշվարկ

   

  Սյուների, լուսատուների մատակարարում և տեղադրում

   

  Ճարտարապետական լուսավորության նախագծում և հաշվարկ

   

  Շինմոնտաժային աշխատանքներ

   

 • «Կոկա-Կոլա ՀԲՔԱ» ՓԲԸ-ի պատրաստի արտադրանքների պահեստներ Feature image

   

  ՀՀ, ք. Երևան, Ազատության պող., 3-րդ նրբանցք

   

  Աշխատանքի նկարագիր

   

  Արդյունաբերական ֆանկոյլների մատակարարում

   

  Սարքավորումների ինտեգրում առկա ջեռուցման և սառնամատակարարման համակարգին

   

  Ջեռուցման խողովակաշարերի և ֆանկոյլների մոնտաժում

   

  Ջերմամատակարարման համակարգի կարգաբերում

   

   

 • «ԹԵՂՈՒՏ» ՓԲԸ-ի հանքարդյունաբերական համայնքի հյուրանոց Feature image

   

  ՀՀ, Լոռու մարզ, համայնք Թեղուտ

   

  Աշխատանքի նկարագիր

   

  Ճարտարապետա – ֆասադային և ներքին լուսավորության նախագծում

   

  Լուսատեխնիկայի մատակարարում և մոնտաժային աշխատանքների հեղինակային համակարգում

   

   

 • «Ցեպելին Արմենիա» ՍՊԸ Feature image

   

  ՀՀ, Կոտայքի մարզ, ք. Աբովյան, 2-րդ արտադրական թաղամաս, 4 շենք

   

  Աշխատանքի նկարագիր

   

  Լուսային սարքավորումների մատակարարում

   

  Մոնտաժային աշխատանքներ

   

   

 • «Դառգետ» գարեջրատուն Feature image

   

  ՀՀ, ք. Երևան, Արամի փ., 72 շենք

   

  Աշխատանքի նկարագիր

   

  Ջեռուցման և օդափոխության համակարգերի հաշվարկ,մատակարարում և մոնտաժային աշխատանքներ

   

  Օդորակման համակարգերի հաշվարկ,մատակարարում և մոնտաժային աշխատանքներ

   

  Ներքին ջրամատակարարման և կոյուղագծերի մոնտաժ

   

  Էլեկտրամոնտաժային աշխատանքներ

   

  Ֆասադային և ներքին լուսավորության նախագծում, լուսային սարքավորումների մատակարարում և մոնտաժում

   

   

 • «Կոկա-Կոլա ՀԲՔԱ» ՓԲԸ Feature image

   

  ՀՀ, ք. Երևան, Ազատության պող., 3-րդ նրբանցք

   

  Աշխատանքի նկարագիր

   

   

  Օդորակման և օդափոխության սարքավորումների մատակարարում և շինմոնտաժային աշխատանքներ

   

   

 • Առանձնատուն Ձորաղբյուրում Feature image

   

  ՀՀ, Կոտայքի մարզ, գ. Ձորաղբյուր

   

  Աշխատանքի նկարագիր

   

   

  Լուսային սարքավորումների մատակարարում

   

   

 • Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի Տպարան mayr ator

   

  ՀՀ, Արմավիրի մարզ, ք. Վաղարշապատ

   

  Աշխատանքի նկարագիր

   

  Օդորակման և օդափոխության ռեկուպերացիոն համակարգի հաշվարկ և մոնտաժում

   

  Կենտրոնացված սառնամատակարարման և օդորակման համակարգի հաշվարկ և մոնտաժում

   

   

 • «Ռեպուբլիկա» հյուրանոց Feature image

   

  ՀՀ, ք. Երևան, Ամիրյան փ., 7 շենք

   

  Աշխատանքի նկարագիր

   

  Էլեկտրասնուցման հիմնական և ներքին հանգույցների մոնտաժում

   

  Ջեռուցման և օդափոխության համակարգերի հաշվարկ, մատակարարում և մոնտաժային աշխատանքներ

   

  Օդորակման համակարգերի հաշվարկ, մատակարարում և մոնտաժային աշխատանքներ

   

  Արտաքին և ներքին կոյուղագծերի, պոմպակայանի և ջրամատակարարման համակարգերի մոնտաժ

   

  Ներքին, արտաքին և ֆասադային լուսավորության նախագծում, լուսային սարքավորումների մատակարարում և տեղադրում

   

   

 • «Պողոսյան պարտեզներ» հիմնադրամ Feature image

   

  ՀՀ, ք. Երևան, Մ. Բաղրամյանի պող. 21

   

  Աշխատանքի նկարագիր

   

   

  Լուսային սարքավորումների մատակարարում

   

   

 • «ՄԵՏՐՈՊՈԼ» հյուրանոց Feature image

   

  ՀՀ, ք. Երևան, Մ. Մաշտոցի պող., 2/2 շենք

   

  Աշխատանքի նկարագիր

   

  Տարածքային և ֆասադային լուսավորության նախագծում

   

  Լուսային սարքավորումների մատակարարում

   

   

 • «Ինտերնեյշնլ Մասիս Տաբակ» ծխախոտի ֆաբրիկայի արտադրամաս Feature image

   

  ՀՀ, Արարատի մարզ, Մասիս արդյունաբերական հանգույց, Գործարանային փ., 10 շենք

   

  Աշխատանքի նկարագիր

   

  Օդորակման և օդափոխության ռեցիրկուլիացիոն համակարգերի հաշվարկ

   

  Օդորակման և օդափոխության համակարգերի ներմուծում և մոնտաժային աշխատանքներ

   

   

 • «Վալլեքս Գարդեն Հոթել» ռեստորանային դահլիճ Feature image

   

  ԼՂՀ, ք. Ստեփանակերտ, Ն. Ստեփանյանի փ., 35 շենք

   

  Աշխատանքի նկարագիր

   

   

  Ներքին լուսավորության նախագծում, լուսային սարքավորումների մատակարարում

   

   

 • «Վալլեքս Գարդեն Հոթել» սպորտային լողավազան Feature image

   

  ԼՂՀ, ք. Ստեփանակերտ, Ն. Ստեփանյանի փ.,  35 շենք

   

  Աշխատանքի նկարագիր

   

  Ներքին լուսավորության նախագծում

   

  Սարքավորումների մատակարարում և մոնտաժային աշխատանքներ

   

   

 • «Աչաջուր» սրճարան Feuture image

   

  ՀՀ, ք. Երևան, Ղ. Փարպեցի փ., 22 շենք

   

  Աշխատանքի նկարագիր

   

  Օդորակման և օդափոխության VRF մուլտիզոնային համակարգի հաշվարկ, մատակարարում և մոնտաժ

   

  Ներքին լուսավորության սարքավորումների մատակարարում

   

   

 • «Եվրասիա Համագործակցություն Հիմնադրամ» գրասենյակ Feature image

   

  ՀՀ, ք. Երևան, Ազատության պող., 1/21 շենք, 23 բն.

   

  Աշխատանքի նկարագիր

   

   

  Լուսային սարքավորումների մատակարարում

   

   

 • «Վալլեքս Գարդեն Հոթել» հյուրանոցային համալիր Feature image

   

  ԼՂՀ, ք. Ստեփանակերտ, Ն. Ստեփանյանի փ.,  35 շենք

   

  Աշխատանքի նկարագիր

   

  Լանդշաֆտային և ճարտարապետական լուսավորության նախագծում

   

  Էլեկտրամոնտաժ

   

  Լուսային սարքավորումների մատակարարում և մոնտաժային աշխատանքներ

   

   

 • «Ինգո Արմենիա» ԱՓԲԸ Feature image

   

  ՀՀ, ք. Երևան, Հանրապետության փ., 51/53 շենք

   

  Աշխատանքի նկարագիր

   

  Էլեկտրասնուցման հիմնական և ներքին հանգույցների մոնտաժային աշխատանքներ

   

  Կոյուղու և ջրամատակարարման ներքին համակարգի մոնտաժ

   

  Ջեռուցման համակարգերի մատակարարում և մոնտաժային աշխատանքներ

   

  Օդափոխության և օդորակման համակարգերի հաշվարկ, մատակարարում և մոնտաժում

   

   

 • «Միկա» մարզադաշտ Feature image

   

  ՀՀ, ք. Երևան, Մանանդյան փ., 41 տ.)

   

  Աշխատանքի նկարագիր

   

  Ֆուտբոլի դաշտի սպորտային լուսավորության նախագծում

   

  Լուսատեխնիկայի մատակարարում և մոնտաժային աշխատանքներ

   

   

 • «ՖԻԼԱԴԵ» ՍՊԸ-ի գրասենյակ Feature image

   

  ՀՀ, ք. Երևան, Գ. Սունդուկյան փ., 1/73 շենք

   

  Աշխատանքի նկարագիր

   

  Էլեկտրամոնտաժ

   

  Օդորակման և oդափոխության համակարգի հաշվարկ, մատակարարում և տեղադրում

   

  Ջեռուցման համակարգի մատակարարում և մոնտաժային աշխատանքներ

   

  Ֆասադային և ներքին լուսավորության նախագծում, լուսատուների մատակարարում և

  մոնտաժային աշխատանքներ

   

   

 • «Ակվատուս» առևտրի կենտրոն Feature image

   

  ՀՀ, ք. Երևան, Աճառյան փ., 31 շենք

   

  Աշխատանքի նկարագիր

   

  էլեկտրասնուցման հիմնական հանգույցի սարքավորումների ներմուծում և էլեկտրամոնտաժ

   

  Օդորակման համակարգի մատակարարում և տեղադրման վերահսկում

   

  Օդափոխության ներածման և արտածման համակարգերի մատակարարում և տեղադրման վերահսկում

   

  Ներքին լուսավորության նախագծում, սարքավորումների մատակարարում և մոնտաժային աշխատանքներ

   

   

 • «Մասիսի Գոֆրոտարա» ՍՊԸ Feature image

   

  ՀՀ, Արարատի մարզ, Մասիս արդյունաբերական հանգույց, Գործարանային փ., 10 շենք

   

  Աշխատանքի նկարագիր

   

  Օդորակման և օդափոխության ռեցիրկուլիացիոն համակարգերի հաշվարկ

   

  Օդորակման և օդափոխության համակարգերի ներմուծում և մոնտաժային աշխատանքներ

   

   

 • «Դալմա Գարդեն Մոլ» առևտրի կենտրոն Feature image

   

  ՀՀ, ք. Երևան, Ծիծեռնակաբերդի խճուղի, 3 շենք

   

  Աշխատանքի նկարագիր

   

   

  Շատրվանային համակարգերի մոդելավորում, ներմուծում և մոնտաժային աշխատանքներ

   

   

 • «Ռենեսանս» ռեստորանային համալիր Feature image

   

  ՀՀ, ք. Երևան, Շիրակի փ., 2 շենք

   

  Աշխատանքի նկարագիր

   

  Ճարտարապետական լուսավորության նախագծում

   

  Լուսատեխնիկայի մատակարարում և մոնտաժային աշխատանքներ

   

   

 • «Դալմա Գարդեն Մոլ» առևտրի կենտրոն Feature image

   

  ՀՀ, ք. Երևան, Ծիծեռնակաբերդի խճուղի, 3 շենք

   

  Աշխատանքի նկարագիր

   

  Տարածքային լուսավորության նախագծում և էլեկտրամոնտաժ

   

  Լուսային սարքավորումների, մետաղական սյուների մատակարարում և մոնտաժում

   

   

 • «Վալլեքս Գարդեն Հոթել» հյուրանոցային համալիր Feature image

   

  ԼՂՀ, ք. Ստեփանակերտ, Ն. Ստեփանյանի փ.,  35 շենք

   

  Աշխատանքի նկարագիր

   

  Ներքին լուսավորության նախագծում

   

  Էլեկտրամոնտաժ

   

  Լուսային սարքավորումների մատակարարում և մոնտաժային աշխատանքներ

   

   

 • Բազմաֆունկցիոնալ բնակելի շենք Feature image

   

  ՀՀ, ք. Երևան, Արամի փ., 86 շենք

   

  Աշխատանքի նկարագիր

   

  Ջրատար և կոյուղատար հանգույցների և ուղղաձիգ հիմնական կապուղիների տեղակայում

   

  Էլեկտրասնուցման հիմնական հանգույցի մոնտաժային աշխատանքներ, բաշխիչ վահանների տեղադրում

   

  Օդափոխության և պոմպակայանի հաշվարկ, մատակարարում և մոնտաժային աշխատանքներ

   

   

 • «ՍԻՐ - ԱՆԺ» գեղեցկության սրահ Feature image

   

  ՀՀ, ք. Երևան, Վարդանանց  փ., 6/1 շենք

   

  Աշխատանքի նկարագիր

   

  էլեկտրականության, ջրամատակարարման և կոյուղու մոնտաժային աշխատանքներ

   

  Ջեռուցման, օդորակման և օդափոխության համակարգերի մատակարարում և

  շինմոնտաժային աշխատանքներ

   

   

 • «Դոլֆին» խանութ-սրահ Feature image

   

  ՀՀ, ք. Երևան, Մոսկովյան փ., 28 շենք

   

  Աշխատանքի նկարագիր

   

  Արտաքին և ներքին լուսավորության նախագծում

   

  Լուսատեխնիկայի մատակարարում և մոնտաժային աշխատանքներ

   

   

 • «Վալլեքս Գարդեն Հոթել» սպա կենտրոն Feature image

   

  ԼՂՀ, ք. Ստեփանակերտ, Ն. Ստեփանյանի փ.,  35 շենք

   

  Աշխատանքի նկարագիր

   

  Ներքին լուսավորության նախագծում

   

  Լուսային սարքավորումների մատակարարում

   

   

 • Առանձնատուն Feature image

   

  ՀՀ, ք. Երևան, Նոր Նորքի 2-րդ զանգված

   

  Աշխատանքի նկարագիր

   

  էլեկտրամոնտաժ

   

  Ջուր և կոյուղու, ջեռուցման համակարգերի մոնտաժային աշխատանքներ

   

   

 • Փ. Բյուզանդ փողոց Feature image

   

  ՀՀ, ք. Երևան, Փ. Բյուզանդի փ.

   

  Աշխատանքի նկարագիր

   

   

  Արտաքին կոյուղատարերի և դիտահորերի շինմոնտաժային աշխատանքներ

   

   


Գործընկերներ
7–րդ հարկ
Վ․ Վաղարշյան 12շ.
0012, ք. Երեւան, ՀՀ
+374 10 225000
+374 10 228000
info@waelcon.am
Skype: waelcon